هندبال

علیرضا رحیمی به هندبال برمی شود؟

علیرضا پاکدل رئیس جدید فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد که با افتخار از رحیمی برای بازگشت به این رشته دعوت خواهد نمود.

5 تیر 1398
4 تیر 1398