خبرنگاران پساکرونا و ضرورت فراوری محتوا

به گزارش وبلاگ بانیما، تهران- خبرنگاران- بیماری ها و شیوع انواع ویروس های وحشی و حتی دست کاری شده، ریشه در غفلت، جهالت و حواس پرتی آدمیان و ساکنان مست زمین دارد، چرا که بشر امروز، جای اصل ها و فرع ها را درهم آمیخته است.

خبرنگاران پساکرونا و ضرورت فراوری محتوا

روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم محمدعلی نویدی مدرس دانشگاه، نوشته است: در تشخیص، اربیتال کالبد، قالب و ظرف را با اربیتال محتوا، اصل و ریشه اشتباه و التباس نموده است. مثل درخت و ریشه آن نسبت به ساقه و شاخه آن. ریشه ها، اصل ها هستند و شاخه ها، فرع ها. بدین جهت، هر سال شاخه ها، چه طبیعی و چه توسط انسان، هرس می شوند و زواید آنها دور ریخته می شود. پساکرونا، هنگامه بازبینی و بازاندیشی در شناخت دوباره اصل ها و محتواها از فرع ها و فروع هاست. خاصیت زندگی چنین است، اگر اثرهای اصیل و مغزدار فراوری شود، زندگی فربه و فرزانه می شود و اگر توجه و تفطن آدمی صرفاً به پوسته و پوست باشد، حیات بشری از درون خالی و بیمار می شود. از منظر و دیدگاه تفکر اثربخش، هم پوسته اثرمند است و هم مغز، اما، اثر مغز و محتوا در قوام و دوام زندگی با اثر پوست یکسان نیست و اصل با مغز و محتواست. یعنی، اثرهای عمیق و اصیل و با محتوا، با اثرهای عرضی و تبعی در ترازوی عقل و حکمت یکسان نیستند.

محتوا و مغز، امور آدمی و دنیا را جهت مند و جانب دار می نماید، یعنی، به اثرها، سمت و سو می دهد. سیستم زندگی و حیات بشری، با همین قواعد و کدهای مغز، آگاهی و طبیعت همسوست. در این قواعد و کدها، راستا حرکت و فعلیت آدمی نمایان می شود. مثلا اگر جهت و جانب زندگی، ترقی خواهی، نوآوری و تعالی جویی باشد، محتوا و معنای زندگی به حق و حقیقت تقرب می جوید و از پوچی و تهی بودن رهایی پیدا می نماید، همچنین به حل مسائل، معضلات، بیماری ها و بحران ها، کمک می رساند. پساکرونا، شاید دورانی باشد که بشر از بی جهتی، بی جانبی و هرز و هدر نیروهای محدود و تعیین خود، بپرهیزد و از دوران پیشاکرونا و بحران، عبرت بگیرد. محتوا احتیاج مبرم چنین شرایطی است.

بنابراین با فراوری محتوا، معنا، مفهوم و تشخیص اصل ها از فرع ها و جهت مندی کارها و سیستم های حاکم بر حیات، آدمی به اهداف واقعی خود نزدیک می شود. اما هدف از زندگی چیست؟ زندگی آدمی اهداف گوناگون دارد، راستا زندگی با میله های هدف گذاری شده در جریان است و هدف ها و انگیزه ها با هم در ارتباط و تعامل هستند. انگیزه های زندگانی اغلب در درون آدمیان ریشه می دواند و با عوامل بیرونی قوام و جهت پیدا می نماید. مثل پیدا کردن یک شغل مناسب و انگیزه برای درس خواندن و مهارت آموختن. اما، اهداف اغلب معطوف به بیرون و واقعیت عینی هستند. مع الوصف، انگیزه ها، سبب ها و علت های هدف ها و کوشش های نیل به مقاصد می باشند. بین انگیزه و هدف همواره نسبت برقرار است. هدف شرایط آینده ما بنی آدم است، هدف در دوران پساکرونا، جستجو می شود و با ساختن محتوای اثرمند و تحقق عمل مبتنی بر راستی، قابل حصول می باشد. هدف از رهگذر انباشت اثرها، راستین، حاصل آمدنی و محقق شدنی ست. انگیزه ها ریشه در احتیاجهای ما دارند و درک و فهم مراتب احتیاجها با درک انگیزه و نیل به هدف ها قرین است. حظ استحسانی یا لذت و خوشی معطوف به سرور و شعف تعالی جویانه، با فراوری محتواهای پیشران و پیش برندگی مناسبت دارد.

اهمیت فراوری محتوا و مضامین اندیشه ورزانه در امور و کارها، در آزادی و رهایی و تعالی بخشی انسان از سیطره کمیت و تسلط بی شرط ریاضیات و نگرش مهندسی و تخصصی صرف نهفته است. محتوا، میدان و قلمرو کیفیت زندگی است. زندگی اگر در سطح کمیت، مقدار و میزان خشک و ریاضی وار بماند و از فضایل انسانی، کیفیات حیاتی و نورانیت خرد و حقیقت برخوردار نشود، بیماری ها و ویروس ها و شاید جنگ ها و سایر پلشتی ها و پلیدی ها، آن را ویران سازند. زمان تعدیل در نگاه کمی و ریاضی صرف، کپلر، کپرنیک، گالیله، بیکن و کمی گرایان فرا رسیده است، یعنی ضمن حفظ آثار و کشفیات علمی و متقن آنها، به نگرش چند بعدی، چندساحتی و توجه به سایر منابع اثری، محتاج افتاده ایم. اگر امروز و در دوران پساکرونا، از این غفلت رهایی پیدا نکنیم و به محتوا، معنا و مغز، توجه نشود، در آینده از خطرات هوش مصنوعی، نورو ساینس و مدل سازی های ریاضی متخصصان کم گرا، در امان نخواهیم ماند. پساکرونا، دوره بازاندیشی و محتواسازی معقول و مؤثر است.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران پساکرونا و ضرورت فراوری محتوا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران پساکرونا و ضرورت فراوری محتوا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید