کشتی فرنگی

جواد رمضی: درمسابقات جهانی کارگری از ملی پوشان استفاده نکردیم

رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری گفت: در ترکیب کاروان اعزامی ایران به رقابت های جهانی ورزش کارگری از هیچ چهره ملی پوشی استفاده نکردیم.

23 تیر 1398

نمایش ضعیف فرنگی کاران ایران در مجارستان ، حذف 4 نماینده ایران

شیرزاد بهشتی طلا به دیدار رده بندی مسابقات پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان راه یافت اما 4 فرنگی کار دیگر ایران با نمایشی ضعیف حذف شدند.

29 خرداد 1398