کشتی فرنگی

راهیابی سه فرنگی کار ایران به مرحله یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگاران، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی زیر 23 سال (امید) دنیا از ظهر امروز با مصاف مدعیان پنج وزن دوم شروع شد که طی آن نمایندگان کشورمان به میدان رفتند.

1 دی 1398

جواد رمضی: درمسابقات جهانی کارگری از ملی پوشان استفاده نکردیم

رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری گفت: در ترکیب کاروان اعزامی ایران به رقابت های جهانی ورزش کارگری از هیچ چهره ملی پوشی استفاده نکردیم.

23 تیر 1398

نمایش ضعیف فرنگی کاران ایران در مجارستان ، حذف 4 نماینده ایران

شیرزاد بهشتی طلا به دیدار رده بندی مسابقات پنج وزن دوم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان راه یافت اما 4 فرنگی کار دیگر ایران با نمایشی ضعیف حذف شدند.

29 خرداد 1398