وقتی رقیب و داور، هر دو یکی می شوند!

به گزارش وبلاگ بانیما، رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو در ایران در یادداشتی با اشاره به تاکیدهای اجرا شده در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، آنچه در خصوص سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی رخ داده را در عمل با این جهت همسو ندانست.

وقتی رقیب و داور، هر دو یکی می شوند!

به گزارش وبلاگ بانیما، در یادداشت علی اصغر کیهانی آمده است: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در عمل نه تنها برای محدود کردن دولت از تصدی گری پیروز نشد، بلکه برعکس آنچه هدف گذاری شده بود تبدیل شد. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران که شامل یک سازمان مادر به همراه 31 شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت با این قانون است.

به استناد تبصره 5 ماده 3 قانون مذکور که در سال 1387 به تصویب رسید، سازمان صنایع کوچک به عنوان یک سازمان توسعه ای تعیین و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن (شامل 31 شرکت) مشمول واگذاری شد؛ چرا که وظایف تصدی گری آنها شامل شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود و لازم بود حداکثر تا خاتمه برنامه چهارم توسعه (1390) وظایف حاکمیتی خود را نیز به استانداری ها یا سازمانهای صنعت و معدن استانها محول کند. برابر تبصره 2 ماده 3 قانون، مدیریت و سرمایه گذاری و احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در گروه فعالیتهایی قرار گرفته است که انحصاراً باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام گردد و دولت به هر نحو و به هر میزان از ورود به این فعالیتها به طور کامل منع شده است. این شرایط می توانست فرصت سرمایه گذاری بزرگی برای بخش خصوصی فراهم کند تا در زمینه ساخت شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری کند.

احداث شهرک صنعتی آشکارترین تصدی گری دولت بود که هیچ ربطی به مأموریتهای اصلی دولت به عنوان حاکمیت ندارد و بخش خصوصی به مراتب بهتر از دولت می تواند این کار را انجام دهد. از طرفی ضعف زیرساختی اغلب شهرکهای صنعتی دولتی نیز ریشه در این دارد که دولت چندان به رعایت ضوابط و استانداردهای در نظر گرفته در زمانهایی که یک شرکت زیرمجموعه خود شهرک سازی می نماید پایبندی ندارند و بسیاری از شهرکهای صنعتی علیرغم گذشت بیش از 30 سال از راه اندازی، هنوز نواقصی از قبل تکمیل نبودن تصفیه خانه فاضلاب و تأمین آب و شبکه معابر و دسترسی ها دارند.

سازمان صنایع کوچک در ابتدا با طرح این ادعا که ممکن است در مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی، بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی نداشته باشد و این باعث گردد که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب بمانند، بنابراین درخواست کرد که دولت در چنین مواردی بتواند دوباره به کار شهرک سازی اقدام کند. ناگفته پیدا بود که مناطق غیربرخوردار بهانه ای برای جلوگیری از واگذاری 31 شرکت استانی بود.

برابر اصلاحیه که در سال 1395 در بعضی موارد قانون صورت گرفت، با رعایت شرایطی می توانسته در مناطق غیربرخوردار نسبت به اجرای شهرک صنعتی اقدام نمایند. در قانون پیش بینی شده بود که برای این منظور باید پس از فراخوان و احراز نبود متقاضی بخش خصوصی، ابتدا طرح به تأیید هیئت وزیران رسیده و در ادامه محل تأمین منابع اقتصادی این قبیل طرحها از محل درآمد حاصل از واگذاری ها و به شرط بازگشت در یک دوره سه ساله تأمین گردد. با اصلاح قانون، 31 شرکت تابعه استانی سازمان صنایع کوچک از انحلال و واگذاری فرار نموده و مجدداً به فعالیتهای سابق خود (احداث شهرکهای صنعتی و خرید و فروش اراضی صنعتی) بازگشتند. بگذریم که از سال 1390 تا 1395، 31 شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک بدون داشتن مجوز قانونی به فعالیت ادامه می دادند.

از آنجایی که اجرای این قانون به خود سازمان صنایع کوچک محول شد، سازمان مذکور نیز عیناً اختیارات اجرای مواد اصلاح شده جدید را به شرکتهای استانی خود محول کرد. به بیان دیگر صدور جواز تأسیس جهت احداث شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز تأسیس برای احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکتهای تابعه استانی محول شد. در شرایط جدید شرکتهای استانی شهرکها، هم برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تأسیس صادر نمایند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت نمایند. به بیان دیگر، شرکتهای استانی تابع سازمان صنایع کوچک، همزمان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم به عنوان رقیب همین فعالان بخش خصوصی خود راساً نسبت به احداث شهرک صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود.

طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل انواع سنگ اندازیها و عدم همکاری شوند؛ چرا که رقیب و داور هر دو شرکت شهرکهای صنعتی استانها بودند. نمونه شاخص و تعیین احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ است. از سال 1390 متقاضی بخش خصوصی علیرغم تکمیل مدارک و انجام مطالعات و اخذ بلامانع از دستگاههای اجرایی ذیربط و اخذ موافقت هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی استان، در نهایت با گذشت بیش از 9 سال هنوز پیروز به اخذ پروانه تأسیس نشده است. این در حالیست که در این باره هیئت رسیدگی فرا استانی اصل 44، شورای ملی رقابت، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رأی داده اند اما سازمان صنایع کوچک از عمل به آرای صادره طفره رفته است. طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز (18 ماه بعد از تقاضای بخش خصوصی) با کپی نقشه ها و مطالعات تهیه شده توسط متقاضی بخش خصوصی، خودش متقاضی احداث شهرک صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شده؛ به نحوی که یکی از دستگاههای اجرایی استان در نامه ای به شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، با یادآوری این نکته که در موقعیت فوق یک متقاضی بخش خصوصی با معرفی خود شما در حال تکمیل مدارک است، لیکن شرکت شهرک صنعتی استان با استفاده از نفوذ و موقعیت خود، صدور پروانه بخش خصوصی را تا آنجا به تأخیر انداخته که خود بتواند بصورت موازی برای خود نیز پرونده ای با عنوان احداث شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک ببیند و با این روش باعث پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات بخش خصوصی تا به امروز گردد. حال آنکه بنا به تصریح قانون، در چنین مواردی و با وجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرکهای صنعتی دولتی به هیچ وجه حق ورود نداشته است. جالبتر اینکه سازمان صنایع کوچک در گزارشهای خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، به طور کلی منکر هرگونه فعالیت جدید شده است.

البته سؤالاتی در زمینه نحوه تأمین هزینه های اجرایی این پروژه ها نیز مطرح است. چه اینکه دولت قانوناً مجاز به تأمین اقتصادی چنین پروژه هایی (به شرط نبود متقاضی بخش خصوصی) و با تصویب هیئت وزیران و از محل واگذاری شرکتها بوده؛ حال آنکه منابع اقتصادی این پروژه ها از غیر از آن محل تأمین شده است، زیرا برای تأمین منابع اقتصادی از آن محل نیازمند تصویبنامه هیئت وزیران و موافقت مجلس شورای اسلامی هستند و چون چنین موافقتهایی در کار نیست، لذا به دنبال منابع اقتصادی دیگر و نامعلومی روی آورده اند که همین امر را نیز از مجلس شورای اسلامی پنهان نموده اند.

تأخیر 10 ساله احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ علیرغم وجود متقاضی دارای صلاحیت و توانمند بومی، نتیجه قهری همان انحرافی است که بنیانگذار آن سازمان صنایع کوچک بوده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "وقتی رقیب و داور، هر دو یکی می شوند!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وقتی رقیب و داور، هر دو یکی می شوند!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید