تعاریف و اصطلاحات

نتایج نگران کننده پژوهش جدید درباره انورکسیا، بی اشتهایی عصبی

واقعا کسی مستعد محدود کردن مواد غذایی ای که به بدنش می رسد، نیست. در 20 درصد موارد بی اشتهایی عصبی، مردم این شیوه را برای بقیه عمرشان در پیش می گیرند.

2 شهریور 1398